Τέχνες - Πολιτισμός

Οι υποψήφιοι των ΕύΓΕ 2020 στην κατηγορία Τέχνες - Πολιτισμός