Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών

Στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου είναι δυνατόν να απευθύνονται γυναίκες που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βία (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική) καθώς και αυτές που εκτίθενται σε πολλαπλές διακρίσεις (άνεργες, μονογονείς, ΑμεΑ, πρόσφυγες, μετανάστριες).

Από ενάρξεως λειτουργίας (04/10/2013) έχουν εξυπηρετηθεί 345 γυναίκες και έχουν υποβληθεί 580 αιτήματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής και υπαγωγής σε νομική βοήθεια καθώς και φιλοξενίας σε ξενώνες εκτός νομού.

Το Κέντρο συνεργάζεται με την αστυνομία, την εισαγγελία, τον δικηγορικό σύλλογο, την πρόνοια και το νοσοκομείο και καταγράφει πολυάριθμες δράσεις ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των σχολείων, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικών συλλόγων και άλλων συλλογικοτήτων.