Όμιλος Εθελοντών Προσφοράς Ζακύνθου “ΣτηριΖω”

Ο Όμιλος Εθελοντών Προσφοράς Ζακύνθου “ΣτηριΖω” ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2020 από την ψυχολόγο Σαρακινη Γεωργία και την κοινωνική λειτουργό Διονυσία Μαρούδα και στηρίζει μηνιαίως 70 οικογένειες, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Είναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φιλανθρωπικού σκοπού.

Άλλες δράσεις του Ομίλου είναι η δωρεάν παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και η συμβουλευτική - υποστηρικτική στην εύρεση εργασίας.

Έχει δημιουργηθεί μια αλυσίδα αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας για την καταπολέμηση της πείνας και την βελτίωση της ζωής των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.